Về Trung tâm hỗ trợ du học sinh tỉnh Hiroshima

Giới thiệu về Trung tâm hỗ trợ du học sinh tỉnh Hiroshima

Trung tâm hỗ trợ du học sinh tỉnh Hiroshima (HiCIS) đã được thành lập năm 2011 đóng vai trò là một nhóm chuyên môn hỗ trợ du học sinh trong Pháp nhân đoàn thể công ích - Trung tâm Quốc tế Hiroshima nơi thúc đẩy giao lưu và hợp tác quốc tế.
Toàn tỉnh Hiroshima với doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và nhà trường kết hợp cùng nhau để hỗ trợ du học sinh với mục đích từ tiếp nhận du học sinh đến hỗ trợ đời sống, học tập, hỗ trợ xin việc.

(Thời điểm ngày 01/04/2024)

Hỗ trợ tiếp nhận
Đại sứ du học Hiroshima Chúng tôi bổ nhiệm du học sinh làm “Đại sứ du học Hiroshima” và quảng bá sự hấp dẫn của du học Hiroshima đến những học sinh trong và ngoài nước bằng tiếng mẹ đẻ và tiếng Nhật thông qua SNS.
Buổi giới thiệu lựa chọn trường Tổ chức các buổi giới thiệu du học và các gian triển lãm các trường Đại học trong tỉnh, hướng tới đối tượng học sinh trường tiếng Nhật.
Khóa trải nghiệm trường Đại học Học sinh trường tiếng Nhật sẽ được tham quan các trường đại học Nhật Bản trong tỉnh và trải nghiệm tham quan cơ sở vật chất, và các giờ học mô phỏng.
Hỗ trợ học tập, sinh hoạt
Học bổng du học sinh Hỗ trợ học bổng đối với các du học sinh nước ngoài tự túc trong tỉnh (Trừ du học sinh các trường tiếng Nhật).
Ưu đãi tại các cơ sở văn hóa trong tỉnh Phát hành các thẻ ưu đãi để miễn giảm các chi phí vào cửa, phí tham quan các cơ sở văn hóa trong tỉnh.
Dự án giao lưu du học sinh Tổ chức các sự kiện giao lưu giữa du học sinh với sinh viên Nhật Bản và những người dân đang sinh sống trong khu vực, nhằm thúc đẩy tích sức sống mới trong khu vực và sự hiểu biết giữa các nền văn hóa.
Thúc đẩy sự hiểu biết văn hóa Nhật Bản Tài trợ các hội nghị giao lưu khu vực và các cuộc trải nghiệm văn hóa Nhật Bản đối với những người nước ngoài đang sống tại Hiroshima.
Quầy hỗ trợ tư vấn người nước ngoài Cung cấp những thông tin cần thiết, giải đáp các vấn đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày của người nước ngoài đang sống tại Hiroshima.
Học tiếng Nhật theo cặp Học tiếng Nhật bằng cách kết hợp người nước ngoài có nhu cầu học tiếng Nhật và người Nhật có nhu cầu dạy tiếng Nhật thành một cặp.
Chế độ bảo lãnh nhà ở cho du học sinh Là chế độ mà trung tâm quốc tế Hiroshima trở thành “Người bảo lãnh liên đới” cần thiết khi du học sinh thuê nhà.
Hỗ trợ tìm việc làm
Internship Hỗ trợ intership từ 1 ngày đến 2 tuần dành cho du học sinh.
Hội thảo chuẩn bị cho hoạt động tìm việc làm Tổ chức các cuộc hội thảo nhằm trang bị các kỹ năng cần thiết trong hoạt động tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản.
Tư vấn riêng biệt các hoạt động tìm việc Các chuyên gia tư vấn nghề nghiệp hướng dẫn và tư vấn riêng biệt các hoạt động tìm kiếm việc làm của du học sinh.
Buổi giới thiệu các doanh nghiệp chung Tổ chức “Buổi giới thiệu các doanh nghiệp chung” tập trung các doanh nghiệp có nguyện vọng tuyển dụng du học sinh.

Cơ cấu tổ chức

Được điều hành bởi cơ quan hành chính, các tổ chức quan hệ quốc tế, các cơ quan giáo dục trong tỉnh Hiroshima (Đại học, Đại học ngắn hạn (Cao đẳng), các trường nghề, và các trường chuyên môn tiếng Nhật).

(Thời điểm 01/04/2024)

Bộ phận Tên các cơ quan, đoàn thể
Đại học
 • Trường Đại học Hiroshima
 • Trường Đại học Eikei
 • Trường Đại học công lập thành phố Onomichi
 • Trường Đại học công lập tỉnh Hiroshima
 • Trường Đại học công lập thành phố Hiroshima
 • Trường Đại học công lập thành phố Fukuyama
 • Trường Đại học âm nhạc Elisabeth
 • Khoa Kỹ thuật – trường Đại học Kinki
 • Trường Đại học Hijiyama
 • Trường Đại học kinh tế Hiroshima
 • Trường Đại học công nghiệp Hiroshima
 • Trường Đại học Quốc tế Hiroshima
 • Trường Đại học Hiroshima Shudo
 • Trường Đại học Hiroshima Jogakuin
 • Trường Đại học Hiroshima Cosmopolitan
 • Trường Đại học Hiroshima Bunka Gakuen
 • Trường Đại học Hiroshima Bunkyo
 • Trường Đại học Fukuyama
 • Trường Đại học Fukuyama Heisei
 • Trường Đại học nữ sinh Yasuda
Đại học ngắn hạn
 • Trường Cao đẳng nữ sinh Sanyo
Trường cao đẳng nghề
 • Trường nghề kiểu KOSEN Công nghiệp Kure
 • Trường nghề kiểu KOSEN Công nghệ Hàng hải Quốc gia Hiroshima
Trường chuyên môn tiếng Nhật
 • Trường nghề phúc lợi, y khoa IGL
 • Trường nghề Weltech College Hiroshima
 • Trường Nhật ngữ HLA
 • Trường nghề thương mại quốc tế Hiroshima 
 • Học viện Ngoại ngữ quốc tế Fukuyama thuộc trường nghề
 • Cao đẳng Trinity, trường chuyên môn phúc lợi y tế Hiroshima
 • Trường nghề Hiroshima YMCA
 • Học viện Ngoại ngữ Quốc tế Mihara 
Tổ chức kinh tế, tổ chức giao lưu quốc tế
 • Pháp nhân đoàn thể công ích - Tổ chức xúc tiến công nghiệp Hiroshima
 • Pháp nhân đoàn thể công ích - Trung tâm văn hóa hòa bình Hiroshima
 • Hiệp hội liên đoàn kinh tế Chugoku
 • Pháp nhân hành chính độc lập - Cơ quan hỗ trợ học sinh Nhật bản, Chi nhánh Chugoku Shikoku
 • Ủy ban kinh tế Hiroshima
 • Phòng thương mại Hiroshima
 • Phòng thương mại Fukuyama
 • Phòng thương mại Higashi Hiroshima
Chính quyền
 • Thành phố Hiroshima
 • Thành phố Fukuyama
 • Thành phố Higashi Hiroshima
 • Tỉnh Hiroshima

Kết nối giao thông

Trung tâm hỗ trợ du học sinh tỉnh Hiroshima
Hiroshima Crystal Plaza 6F 8-18 Nakamachi Naka-ku, thành phố Hiroshima, tỉnh Hiroshima 730-0037
TEL: 082-541-3781
FAX: 082-243-2001
E-mail: office@int-students-hiroshima.jp
Hướng dẫn các phương tiện giao thông công cộng
Xe điện trong thành phố

Từ cửa phía Nam của nhà ga Hiroshima, lên xe điện (Số hiệu 1: Tuyến Cảng Hiroshima), xuống tại điểm dừng xe “Fukuromachi”, sau đó đi bộ khoảng 4 phút.

Xe bus
 • Lê xe điện từ điểm lên xe bus cửa phía Nam của nhà ga Hiroshima, xuống xe tại bến xe bus “Fukuromachi”, sau đó đi bộ khoảng 4 phút.
  • Điểm lên xe số 2: Hướng về sân bay phía Tây Hiroshima – Kanon Marina Hop
  • Điểm lên xe số 3: Hướng về đường Miyuki – Bay City Uji
 • Lên xe từ điểm lên xe bus phía cửa Nam nhà ga Hiroshima (Điểm số 1), rẽ phải ở “Vòng xuyến Ekimachi”, sau đó xuống xe ở bến xe bus “Trước đền Shirakamisha”, và đi bộ một đoạn.

ページトップ