LANGUAGE

  • 日本
  • English
  • 中文
  • 한글
  • Tiếng Việt
  • Trung tâm hỗ trợ hoạt động du học sinh tỉnh Hiroshima

Trung tâm hỗ trợ hoạt động du học sinh tỉnh Hiroshima Hãy cùng nhau đi du học tại Hiroshima nhé!

hỗ trợ tìm việc

Trang hiện tại
TOP
hỗ trợ tìm việc
Q&A về hoạt động tìm việc làm

Q&A về hoạt động tìm việc làm

Chúng tôi đã tập hợp các câu hỏi thường được lưu học sinh đưa ra liên quan đến hoạt động tìm việc làm.

Tại sao doanh nghiệp muốn tuyển lưu học sinh người nước ngoài?

Mỗi doanh nghiệp có lý do tuyển dụng khác nhau nhưng có thể nêu ra một vài lý do chung như dưới đây.

1.Để triển khai hoạt động tại nước ngoài

Trong số các doanh nghiệp đang có ý định triển khai hoạt động tại nước ngoài, nhiều doanh nghiệp tuyển dụng lưu học sinh đến từ quốc gia, vùng lãnh thổ đó, giao cho họ xúc tiến, triển khai hoạt động tại quê hương họ.

2.Đảm bảo nguồn nhân lực ưu tú

Nhiều doanh nghiệp muốn đảm bảo nguồn nhân lực ưu tú cho công ty mình, bất kể nhân lực đến từ quốc gia nào.

3.Kích hoạt môi trường làm việc tại công ty

Có doanh nghiệp mong muốn sự đa dạng trong công ty, thông qua việc tuyển dụng nhân lực từ nhiều nền văn hóa khác nhau, có giá trị quan khác nhau để tạo kích thích tích cực đối với doanh nghiệp và các nhân viên khác.

Khi lưu học sinh tìm việc làm nên đặc biệt lưu ý những việc gì?

Trước tiên, điều quan trọng là nội dung nghiệp vụ đảm trách tại doanh nghiệp mình làm việc có liên quan với nội dung chuyên ngành mình học tại trường đại học v.v…hay không? Không tính đến một số nghề nghiệp như phiên dịch v.v…, các yếu tố như nội dung chuyên ngành tại đại học v.v…, nội dung nghiệp vụ tại nơi làm việc, tính ổn định, liên tục của công việc…sẽ được đánh giá tổng hợp để chuyển từ “visa du học” sang “visa lao động”.

Trong tỉnh Hiroshima có chương trình hỗ trợ lưu học sinh tìm việc làm như thế nào? Và làm như thế nào để có thể tham gia những chương trình đó?

Chương trình chủ yếu gồm có “Buổi giới thiệu các doanh nghiệp”, “Seminar hỗ trợ tìm việc làm”…, có hướng dẫn trên “Mục thông báo” tại trang chủ của trung tâm, thư tin tức định kỳ qua email, Facebook, tờ rơi v.v…
Ngoài ra, thông tin hoạt động tìm việc làm trong tỉnh Hiroshima cũng được thông báo trên “hào hứng làm việc tại Hiroshima”, “trang việc làm tại Hiroshima” v.v…

関連サイト

Nếu đến khi tốt nghiệp đại học vẫn không tìm được nơi làm việc thì sẽ như thế nào?

Trường hợp tiếp tục hoạt động tìm việc làm tại Nhật Bản, cần làm thủ tục thay đổi sang visa hoạt động nhất định để tiến hành hoạt động tìm việc làm. Cần có giấy tiến cử từ trường đại học, thời gian lưu trú sẽ là nửa năm, sau đó có thể gia hạn thêm nửa năm nữa, như vậy có thể lưu trú tổng cộng 1 năm.