LANGUAGE

  • 日本
  • English
  • 中文
  • 한글
  • Tiếng Việt
  • Trung tâm hỗ trợ hoạt động du học sinh tỉnh Hiroshima

Trung tâm hỗ trợ hoạt động du học sinh tỉnh Hiroshima Hãy cùng nhau đi du học tại Hiroshima nhé!

hỗ trợ tìm việc

Trang hiện tại
TOP
hỗ trợ tìm việc

Tại Hiroshima có các doanh nghiệp đến từ mọi lĩnh vực sản xuất, theo khảo sát của tỉnh Hiroshima năm 2012, trong tỉnh hiện có khoảng 95 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động (đứng thứ 11 toàn quốc).
Trong đó, số doanh nghiệp có hơn 50 nhân viên là 2300, số doanh nghiệp có hơn 100 nhân viên là khoảng 1400 doanh nghiệp.
Ngoài ra, tại tỉnh Hiroshima có hơn 300 doanh nghiệp “Độc nhất (only one) – Thứ nhất (number one)” chiếm thị phần cao nhất trong lĩnh vực hoạt động cũng như nắm giữ kỹ thuật chế tạo mà các doanh nghiệp khác không có, đồng thời có nhiều công ty, doanh nghiệp có sức hấp dẫn lớn, ngay cả với lưu học sinh.

Để có thể làm việc tại các công ty như vậy, cần hiểu về tiến trình và phương pháp tiến hành hoạt động tìm việc tại Nhật Bản.
Do vậy, chúng tôi đã lập trang hỗ trợ hoạt động tìm việc làm tại Hiroshima.

Kế hoạch tổ chức hoạt động tìm việc làm và chương trình hỗ trợ tìm việc làm của tỉnh Hiroshima

Tại đây, chúng tôi đã tổng hợp thông tin ngắn gọn, dễ hiểu về quá trình hoạt động tìm việc làm tại Nhật Bản và chương trình hỗ trợ tìm việc làm tại tỉnh Hiroshima.
Ngoài ra, các lưu học sinh hiện nay cũng đã tổng kết kinh nghiệm thực tế khi được hỗ trợ tìm việc làm.

Thông điệp từ những người đi trước

Chúng tôi đã phỏng vấn các cựu lưu học sinh đã xin việc làm trong tỉnh Hiroshima.

Q&A về hoạt động tìm việc làm

Chúng tôi đã tập hợp các câu hỏi thường được lưu học sinh đưa ra liên quan đến hoạt động tìm việc làm.


Trang này do nhóm “Việc làm” thuộc đội “Truyền thông về sức hấp dẫn của du học Hiroshima” phụ trách.
Hiroshima University of Economics-Huang Min
Hiroshima University-Selvaraj Thomasprabhu・Raut Sushil Bapurao・Nguyen Thanh Toan