LANGUAGE

 • 日本
 • English
 • 中文
 • 한글
 • Tiếng Việt
 • Trung tâm hỗ trợ hoạt động du học sinh tỉnh Hiroshima

Trung tâm hỗ trợ hoạt động du học sinh tỉnh Hiroshima Hãy cùng nhau đi du học tại Hiroshima nhé!

Cuộc sống tại Hiroshima

Trang hiện tại
TOP
Cuộc sống tại Hiroshima
Du học Hiroshima! Cần phải có thứ này!!

Du học Hiroshima! Cần phải có thứ này!!

Mình đã đến chơi nhà bạn A hiện đang du học tại Hiroshima đấy♪

 • Xe đạp
 • Tiền
 • Thẻ IC
 • Gia vị
 • Máy tính
 • Kim từ điển
 • Sách chuyên ngành
 • Con dấu
 • Kính
 • Thuốc