LANGUAGE

  • 日本
  • English
  • 中文
  • 한글
  • Tiếng Việt
  • Trung tâm hỗ trợ hoạt động du học sinh tỉnh Hiroshima

Trung tâm hỗ trợ hoạt động du học sinh tỉnh Hiroshima Hãy cùng nhau đi du học tại Hiroshima nhé!

Cuộc sống tại Hiroshima

Trang hiện tại
TOP
Cuộc sống tại Hiroshima
Hãy nói cho tôi biết! Cuộc sống du học tại Hiroshima

Hãy nói cho tôi biết! Cuộc sống du học tại Hiroshima

~Hiểu biết về cuộc sống du học tại Hiroshima qua phỏng vấn~

Hãy nhấp chuột vào câu hỏi bạn muốn đọc nhé!
Bạn có thể xem phỏng vấn của người khác bằng cách nhấp chuột vào ảnh chụp khuôn mặt.

* Toàn bộ nội dung trên đều lấy từ buổi phỏng vấn (tháng 7 năm 2013)

Hợp tác thu thập thông tin: Trường trung cấp nghề YMCA Hiroshima